GEMEENSCHAPPELIJKE BESLISSING KBVB, ACFF, VOETBAL VLAANDEREN IN VERBAND MET
HET VERVOLG VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN IN HET AMATEURVOETBAL

Deze regeling geldt voor alle afdelingen/reeksen van het amateurvoetbal (competitief voetbal, recreatief
voetbal, Futsal en Minivoetbal, vrouwen en mannen)

a) De crisiscel heeft vandaag beslist dat de kampioenschappen van het amateurvoetbal georganiseerd door Voetbal Vlaanderen, ACFF en de KBVB ingevolge de Corona-crisis op 12 maart 2020 definitief worden stopgezet voor seizoen 2019-2020.

b) Dat noch eindrondes noch testwedstrijden zullen worden gespeeld om de eindrangschikking vast te stellen dan wel om stijgers en dalers aan te duiden.

c) Dat de sportieve eindrangschikking zal worden vastgesteld per 12 maart 2020 in overeenstemming met de reglementaire bepalingen (onder meer Titel 15- hoofdstuk 6 Bondreglement) als volgt:

 1. Sportief klassement op 12 maart 2020 geldt als uitgangspunt;
 2. Voor zover als nodig worden de punten (en vervolgens de andere criteria –in volgordedie in aanmerking komen) van dit sportief klassement op 12 maart 2020 eerst gecorrigeerd in toepassing van artikel B1531.422 indien niet alle ploegen in de reeks op 12 maart 2020 een gelijk aantal wedstrijden hebben gespeeld, wel bekend als de regel van drie als volgt:
  Het aantal punten door de clubs op 12 maart 2020 behaald wordt vermenigvuldigd met de coëfficiënt:
  Totaal aantal wedstrijden van de ploegen van de reeks met het meest aantal wedstrijden
  Effectief aantal door de club gespeelde wedstrijden
  Dit resultaat wordt afgerond tot op 2 decimalen na de komma.
 3. Ingeval clubs zich na de toepassing van het in punt 2 weergegeven principe gelijk
  bevinden in de stand, wordt artikel B1531.211 toegepast :
  – het grootste aantal overwinningen;
  – het beste doelpuntensaldo ;
  – het grootste aantal gemaakte doelpunten;
  – het grootste aantal overwinningen op verplaatsing;
  – het beste doelsaldo op verplaatsing;
  – het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing;
 4. Op basis van deze toepassingen worden de klassementen op 12 maart sportieve eindklassementen.
 5. In voorkomend geval worden hier ook de licentieregels op toegepast.
 6. Op basis van deze definitief geworden eindklassementen worden binnen de eigenlijkereeks de nodige/voorziene stijger(s) en daler(s) aangeduid.
  Hetzelfde geldt, over de reeksen heen voor de aanduiding van de stijger(s) en daler(s) die normaliter via eindrondes bepaald dienen te worden, desgevallend met toepassing van principes 2 en 3 hierboven vermeld.
  • Voor wat betreft de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen zal dit in de praktijk worden toegepast over de 5 clubs die als eerste niet rechtstreekse stijgereindigden in hun provincie.
  • De eindronde 1ste klasse amateurs (V1552) wordt als niet bestaand beschouwd daar het principe van vergelijken van verschillende reeksen niet kan toegepast worden indien het gaat over reeksen van verschillende afdelingen, en/of van verschillende vleugels. Hierdoor vervallen ook de eindrondes “stijgen 2de klasse amateurs” (V1556).
  Indien er een bijkomende stijger uit 2de klasse amateurs zou moeten worden aangeduid om een vrijgekomen plaats in 1ste klasse amateurs in te nemen, zal deze eerst worden aangeduid door de vleugel waartoe de te vervangen club uit 1steklasse amateurs behoort.
 7. De regels inzake de toekenning van vrijkomende plaatsen (B1532) blijven onverminderd van toepassing.
 8. Er kunnen geen ploegen in overtal worden toegevoegd
Follow Me
Scroll naar top