Kleedkamer reglement

Gebuik van de kleedkamers

 • Er zal bij aanvang van het nieuwe seizoen een lijst opgehangen worden wie wanneer welke kleedkamer ter beschikking heeft. Elke ploeg dient zich hieraan strikt te houden. Eventuele veranderingen dienen op voorhand afgesproken te worden. Geen enkele ploeg is hiervoor ondergeschikt aan een andere.
 • Zowel bij trainingen, als bij wedstrijden, dienen de kleedkamers op een nette en ordelijke manier gebruikt te worden, ook op verplaatsing. Het opzettelijk bevuilen van kleedkamers zal bestraft worden.
 • Indien meerdere ploegen 1 kleedkamer gebruiken, dienen er afspraken gemaakt te worden wie waar en elke ploeg dient over een sleutel van die cabine te beschikken.
 • De kleedkamersnworden alleen gebruikt om zich in om te kleden en te douchen. Voetballen en trainen doe je buiten. Er wordt dus niet met de bal binnen gespeeld, zelfs niet gebotst.
 • Na de trainingen of wedstrijden staan de douches ter beschikking.
 • Geen glazen flessen in de kleedkamers. Dit is veel te gevaarlijk om kwetsuren te vermijden.
 • Het is ten strengste verboden voetbalschoenen of ballen te reinigen in de douches. Deze dienen buiten gereinigd te worden of op de daarvoor voorziene bak met borstel in de kleedkamer!
 • Deponeer restafval in de voorziene vuilbakken in de gang.
 • Plastiek (PMD) deponeer je in de voorziene PMD bak in de kleedkamer nadat ze zijn leeggemaakt en platgedrukt.
 • Het overtollige water aftrekken naar het afvoerputje.
 • Na gebruik dient de kleedkamer worden uitgekeerd, er staat een borstel en vuilblik ter beschikking.
 • Het gras en aarde in de voorziene bak deponeren.
 • Schoenen dienen afgeborsteld worden in de voorziene bak in de kleedkamer.

Eindverantwoordelijkheid

De  eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainers of afgevaardigden

 • Zij moeten daarom steeds controle uitoefenen
 • Zij verlaten altijd als laatste en samen met de spelers de kleedkamer.

Namens het bestuur

Follow Me