Missie van SK Rita BERLAAR

Sportkring Rita Berlaar heeft de ambitie om met haar 1ste Elftal in een zo hoog mogelijke competities uit te komen. Daarom wil de club aan de jeugd van Berlaar en omstreken de kans bieden om haar voetbaltalenten ten volle te ontplooien. Hiervoor wordt getracht om het gepaste opleidingstabel voor de jeugdwerking te behalen.

De begeleiding en opleiding van de jeugd is er verder op gericht om de doorstroming van zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugdspelers naar de bestaande eerste elftallen te bevorderen.

Visie van de voetbalclub m.b.t. de jeugdbegeleiding en jeugdopleiding:
SAMEN SCOREN
Opleidingsvisie is volledig in overeenstemming met visie KBVB en is hierop gebaseerd.

 

Spelers staan centraal

S.K. Rita Berlaar is een spelersgerichte vereniging. M.a.w. iedere speler wordt op een kwalitatieve wijze begeleid door bekwame jeugdopleiders (al dan niet geschoold). Dit geheel volgens de principes van de opleidingsvisie van de club en dat in de best mogelijke omstandigheden (terreinen, ballen, accommodatie, …). De contacten tussen jeugdspelers, ouders en jeugdbegeleiding dienen in alle “openheid” te gebeuren. 

Aanvallende en attractieve speelstijl

Alle teams van SK Rita Berlaar zullen ernaar streven om telkens opnieuw het spel te maken i.p.v. te kiezen voor een behouden, verdedigende speelstijl. SK Rita Berlaar is voorstander van totaalvoetbal: iedereen bouwt op, verdedigt en valt aan. 

Maximale ontwikkelings- en ontplooiingskansen

Dit biedt SK Rita Berlaar voor iedereen, van duiveltje tot kernspeler, van begenadigde voetballer tot “mindere god”. Dit vertaalt zich tot het maximaal laten doorgroeien van eigen jeugdspelers naar het eerste elftal en in het bieden van een goede opleiding en veel (voetbal)plezier voor elke SK Rita Berlaar speler. 

Een 4-3-3 spelsysteem verdient steeds de voorkeur

Het biedt een maximaal aantal mogelijkheden voor combinatiespel en is bij de jeugdopleiding de meest efficiënte bezetting bij balbezit en balverlies. 

Neen tegen racisme, druggebruik en geweld

Voetbalopleiding is ook opvoeden. Respect voor anderen (trainer, medespeler, tegenstanders, scheidsrechter), fair-play, eerlijkheid, vriendschappen, hulpvaardigheid, betrokkenheid, moeten samenleven en samenwerken bevorderen. 

Spelend leren

Plezier en voetbal (opleiding) gaan hand in hand. Het hebben van plezier in het voetbal is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen en het goed presteren! 

Collectief zonevoetbal

Zowel bij balbezit als balverlies met als doel de tegenstander te beheersen in de zone tussen bal en doel. Vooral de snelle omschakeling van balverlies naar balbezit en omgekeerd staat hierbij centraal. 

Ontwikkeling van de technische vaardigheden

Gecombineerd met spelinzicht dient centraal te staan in de opleiding. Laat steeds ruimte voor creativiteit. 

Regelmatige evaluatie

Dit gebeurt door de jeugdopleiders regelmatig de ontwikkeling van de jeugdspeler te evalueren, dit in functie van diens eigen mogelijkheden 

Elke speler krijgt veel speelgelegenheid

Elke speler dient minstens 50% speelgelegenheid te krijgen per wedstrijd en minstens 75% per seizoen, dus ook de zogenaamde “minderbegaafde” voetballertjes. 

Nooit zal het resultaat belangrijker zijn dan de manier waarop

Winnen is leuk, maar alleen gebaseerd op de bovenstaande principes!